BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Ban Chấp hành Công đoàn

CÔNG ĐOÀN

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA

 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Điện thoại: 0243.825.5954

 

    Cơ sở chính  thức của Công đoàn bệnh viện được thành lập năm 1969. Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bệnh viện qua các thời kỳ lần lượt là:

 1.  

Đồng chí Vũ Chí Thìn

: từ năm 1969 – 1972

 1.  

Đồng chí Nguyễn Thắng Minh

: từ năm 1972 - 1978

 1.  

Đồng chí Đinh Thị Lan

: từ năm 1978 - 1987

 1.  

Đồng chí Trương Thị Hòa

: từ năm 1987 - 1989

 1.  

Đồng chí Nguyễn Thị Thơ

: từ năm 1989 - 2000

 1.  

Đồng chí Đỗ Thị Vân Khanh

: từ năm 2000 - 2002 

 1.  

Đồng chí Trần Thị Thanh Mai

: từ năm 2002 - 2004

 1.  

Đồng chí Trương Ngọc Sơn

: từ năm 2005 - 2010

 1.  

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc

: từ năm 2011 - 2013

 1.  

Đồng chí Trương Ngọc Sơn

: từ năm 2013 - 2017

 1.  

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Xuân

: từ năm 2017 - nay

Hiện nay Ban Chấp hành Công đoàn có 07 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Xuân – Chủ tịch công đoàn
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Gấm – Phó Chủ tịch công đoàn
 3. Đồng chí Trần Thị Nguyệt Nga - Ủy viên
 4. Đồng chí Phùng Kim Đạo - Ủy viên
 5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên
 6. Đồng chí Phùng Thị Thu Hà - Ủy viên
 7. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên

Lãnh đạo công đoàn đương nhiệm

Ts. Nguyễn Thị Anh Xuân

Chủ tịch

(Từ T/2018 – nay)

Cn. Nguyễn Hồng Gấm

Phó Chủ tịch

(Từ T/2018 – nay)

 

Ban chấp hành Công đoàn đương nhiệm

 

Cơ cấu tổ chức:

Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba gồm 17 tổ công đoàn:

 1. Khoa Răng miệng
 2. Khoa Phẫu thuật Hàm mặt
 3. Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ
 4. Khoa Gây mê hồi sức
 5. Khoa Tai mũi họng
 6. Khoa Nội
 7. Khoa Nhi
 8. Khoa Y học cổ truyền
 9. Khoa Xét nghiệm
 10. Khoa Chẩn đoán hình ảnh
 11. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 12. Khoa Dược
 13. Phòng Tổ chức cán bộ - Điều dưỡng
 14. Phòng Hành chính quản trị
 15. Phòng Tài chính kế toán
 16. Phòng Vật tư - thiết bị y tế
 17. Phòng Kế hoạch tổng hợp

    Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của tổ chức Công đoàn bệnh viện luôn luôn được sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự phối hợp của chính quyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sáng tạo, xanh – sạch – đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, thực hiện đúng 12 điều y đức… Hoạt động thể dục, thể thao và phong trào văn nghệ của bệnh viện phát triển sâu rộng, tham dự các phòng trào, hội thi của ngành và đạt được những thành tích cao.

    Năm 2019, Công đoàn bệnh viện có 17 tổ công đoàn với 256 đoàn viên công đoàn.

    Công đoàn bệnh viện luôn chăm lo đến đời sống của người lao động, từ những năm khó khăn trong thời kỳ bao cấp cho đến nay, đời sống của cán bộ đoàn viên không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công đoàn luôn luôn là người đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.

    Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đoàn viên lao động tại bệnh viện luôn được Ban chấp hành Công đoàn quan tâm kịp thời và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là tiền đề cho việc triển khai hiệu quả các hoạt động của Công đoàn và các phong trào thi đua của bệnh viện, cụ thể:

    Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của bệnh viện từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể, có nhiều hình thức vận động, tuyên truyền cán bộ công chức được phối hợp. Mỗi cán bộ viên chức đều được quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Ban chấp hành Công đoàn phổ biến kịp thời đến từng cán bộ viên chức, triển khai vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức theo Quyết định số 29/QĐ-BYT ngày 18/08/2008 của Bộ Y tế. Tích cực hưởng ứng những cuộc vận động lớn của ngành Y tế như: "Xây dựng nếp sống văn hóa Công nghiệp"; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức” xây dựng: "Bệnh viện xuất sắc toàn diện"; "Môi trường bệnh viện không khói thuốc lá"; phát động phong trào "An toàn Vệ sinh lao động và an toàn giao thông", đặc biệt là triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" ban hành theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT.

    Công đoàn phối hợp với Chính quyền xây dựng đầy đủ các quy chế như: Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và Chính quyền, định kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá về việc thực hiện quy chế phối hợp với Chính quyền, quy chế chi tiêu nội bộ. Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm luôn được Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức đúng thời gian quy định, có chất lượng. Ban chấp hành Công đoàn tham gia xây dựng bổ sung và hoàn thiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt 7 nhiệm vụ của bệnh viện được Đảng và Nhà nước giao cho: Khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế; quản lý kinh tế và y tế dự phòng.

   Tham gia đầy đủ các Hội đồng tư vấn của bệnh viện (Hội đồng lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật,...).

   Tổ chức vận động các phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ viên chức tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến.

   Duy trì và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao tại bệnh viện. Đội văn nghệ luôn phục vụ tốt các dịp ngày lễ, ngày hội của bệnh viện; tích cực tham gia hội diễn, hội thao của ngành và đạt giải cao. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên; thực hiện tốt chế độ chính sách với lao động nữ; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khỏe cho nhân viên bệnh viện.

   Được Bộ trưởng Bộ Y tế cũng như Công đoàn Y tế tặng nhiều bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác công đoàn cho tập thể và cá nhân xuất sắc. Hàng năm đều được Công đoàn ngành y tế tặng bằng khen Công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn bệnh viện cũng đã vinh dự được Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng bằng khen Công đoàn cơ sở đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2018.