BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Phòng Kế hoạch tổng hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

         GENERAL PLANNING DEPARTMENT     

      

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Điện thoại: 0243.826.0616

 

    Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập năm 1969 cùng với sự thành lập của bệnh viện và được bố trí tại số 92 Trần Hưng Đạo.

    Từ năm 1992, cùng với sự chia tách bệnh viện, phòng Kế hoạch tổng hợp được di rời về địa điểm hiện nay, số 37 - Hai Bà Trưng. Phòng bao gồm các bộ phận: Nghiệp vụ, Công nghệ thông tin và Tiếp đón Bảo hiểm y tế.

    Tháng 10/2018, Tổ tiếp đón được tách và sát nhập về khoa Khám bệnh.

    Đến nay, phòng Kế hoạch tổng hợp có 3 tổ: Nghiệp vụ, Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin.

    Nhân lực của Tổ Nghiệp vụ gồm: 3 bác sỹ (01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng kiêm nhiệm 50% Khoa Phẫu thuật hàm mặt, 01 bác sỹ kiêm nhiệm 50% Khoa Răng miệng, 03 cán bộ đại học; 03 điều dưỡng.

    Nhân lực Tổ CNTT gồm: 02 Kỹ sư CNTT, 01 cao đẳng kế toán, 01 sơ cấp

    Nhân lực Tổ QLCL gồm: 01 BS Trưởng phòng kiêm nhiệm; 01 CN YTCC kiêm nhiệm công tác tại Tổ Công tác xã hội, 01 điều dưỡng kiêm nhiệm Kế hoạch tổng hợp, cùng các thành viên của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng Điều dưỡng.

 

BAN LÃNH ĐẠO

  1. Ban lãnh đạo tiền nhiệm:

Ông Nguyễn Tấn Tốt

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Hùng Sinh

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Văn Bằng

Trưởng phòng

Ông Trần Văn Tuyên

Trưởng phòng từ 1980 – 1994

Ông Trần Văn Nam

Trưởng phòng từ 1994 – 1995

Bà Đào Thị Dung

Trưởng phòng từ 1996 – 2002

Bà Nguyễn Thị Sửu

Trưởng phòng từ 2002 – 2004

Bà Phạm Thị Hoa Mai

Trưởng phòng từ 2004 – 2015

Phó trưởng phòng từ 2002 – 2004

Ông Nguyễn Khánh Long

Trưởng phòng từ 2015 – 2016

Phó trưởng phòng từ 2009 – 2014

Ông Nghiêm Quang Bình

Phó trưởng phòng từ 1998 - 2001

Bà Nguyễn Thị Tâm

Phó trưởng phòng từ 2004 – 2013

Bà Phùng Thị Thu Hà

Phó trưởng phòng năm 2012

Ông Phan Thanh Tình

Phó trưởng phòng từ 2016 – 2017

     2. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

BsCKI. Lò Thị Hà

Trưởng phòng

(Tháng 7/2016 – nay)

Ths.Bs. Nguyễn Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng

( Tháng 7/2017 – nay)


Tập thể cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Khám bệnh, chữa bệnh: đảm nhận công tác hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị để báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

    Với xu hướng phát triển của xã hội và thực hiện chính sách của Chính phủ, hướng đến mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân nên công tác Bảo hiểm y tế ngày càng trở nên quan trọng, khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế chiếm lỷ lệ lớn trong công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Phòng Kế hoạch tổng hợp luôn đảm bảo quản lý công tác Bảo hiểm y tế hiệu quả, đúng quy định, bảo toàn tài chính. Đến nay, bệnh viện đã và đang quản lý hơn 100.000 thẻ.

    Nghiên cứu khoa học và đào tạo - Chỉ đạo tuyến - Hợp tác quốc tế:  Tổ chức đào tạo liên tục cho các cán bộ bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường đại học và cao đẳng để tổ chức thực hành lâm sàng cho học sinh, sinh viên và học viên. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện. Phối hợp với hai chuyên khoa đầu ngành để chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và đúng quy định của Nhà nước.

    Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện: Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

    Hiện nay, để phù hợp với tình hình mới trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; đáp ứng quản lí chuyên môn cũng như mọi hoạt động của bệnh viện, ngoài những nhiệm vụ mang tính chuyên môn, phòng Kế hoạch tổng hợp trong những năm gần đây còn được Đảng ủy - Ban Giám đốc tin cậy giao phụ trách thêm một số nhiệm vụ như:

  • Công tác Quản lý chất lượng
  • Công tác Bảo hiểm y tế
  • Công tác Công nghệ thông tin
  • Công tác Truyền thông

 

THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

Tập thể Lao động tiên tiến qua các năm từ năm 2014 – 2018.

Giấy khen của Giám đốc bệnh viện về việc đạt thành tích nổi bật qua các năm.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Công tác khám bệnh, chữa bệnh: Tăng cường triển khai các giải pháp tối ưu hóa nguồn lực, tăng thu dung người bệnh. Xây dựng, cập nhật phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật;  chuẩn hóa toàn bộ Danh mục kỹ thuật được phê duyệt và giám sát việc tuân thủ  tại các khoa lâm sàng

    Công tác nghiên cứu khoa học - Đào tạo – Chỉ đạo tuyến: Tiếp tục triển khai các lớp đào tạo liên tục; Đẩy mạnh hoạt động của hai chuyên khoa đầu ngành trong công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học. Mở rộng việc tiếp nhận học viên xin đăng ký thực hành lâm sàng tại các khoa khác (Nội, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh...).

    Công tác công nghệ thông tin: Hoàn thành mục tiêu xây dựng bệnh án điện tử vào năm 2022. Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động quản lý khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

    Công tác Quản lý chất lượng bệnh viện: Hoàn thiện các số chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện. Triển khai, theo dõi và báo cáo thường quy các đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế. Tăng cường công tác giám sát chất lượng tại 100% các khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Xây dựng đầy đủ quy trình làm việc tại khối phòng chức năng.