BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

INFECTION CONTROL DEPARTMENT

 

Địa chỉ: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Điện thoại: 0243.936.2204

 

    Năm 2003, khoa Chống nhiễm khuẩn được thành lập đến ngày 1/12/2009 , khoa được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo quyết định số 104a/QĐ - VNCB -TCCB và quyết định số 1895/2009/QĐ - SYT – TCCB. Từ ngày thành lập có 8 thành viên (kiêm nhiệm) do CN Tô Thị Tiến phụ trách khoa

    Sau một chặng đường 16 năm hình thành và phát triển, hiện tại khoa có 5 cán bộ trong đó 2 cán bộ quản lý làm công tác kiêm nhiệm và 3 nhân viên được chia làm 4 bộ phận (theo đúng yêu cầu của thông tư 16/2018 Bộ Y tế).

    Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là một khoa còn non trẻ, nguồn nhân lực được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn còn thiếu và yếu, cơ sở hạ tầng của khoa chia thành hai khu vực gây khó khăn cho việc hỗ trợ trong công việc.Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực và cố gắng của các lãnh đạo tiền nhiệm và các thành viên trong khoa, hiện nay, khoa đang từng bước phát triển và khẳng định mình trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời ngày càng nâng cao vai trò quan trọng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Số cán bộ của 4 bộ phận:

Bộ phận giám sát - hành chính: 1 bác sỹ và 1 cử nhân.

Bộ phận khử khuẩn- tiệt khuẩn: 1 nhân viên kỹ thuật

Bộ phận giặt là: 1 y công

Bộ phận phân loại và thu gom rác thải: 1 y công.

 

  1. Ban lãnh đạo tiền nhiệm

Bà Tô Thị Tiến

Trưởng khoa từ 2003 -  2004

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng khoa năm 2004

Phó trưởng khoa từ 2015 - 2017

Bà Đặng Tuyết  Minh

Trưởng khoa từ 2005 - 2012

Bà Lò Thị Hà

Phó trưởng khoa từ 2012 -  2015

  1. Ban lãnh đạo đương nhiệm

Bs. Lê Thu Trang

Trưởng khoa

(Tháng 9/2017 – nay)

CN. Hoàng Thị Thơi

Điều dưỡng trưởng

(Tháng 7/2016 - nay)

Ảnh tập thể cán bộ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Nâng cao kiến thức và năng lực thực hành công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế và cán bộ quản lý công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

    Tăng cường nhận thức về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và cộng đồng

    Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

    Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế .

    Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

    Giám sát các dịch vụ, phối hợp quản lý tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

    Cung cấp toàn bộ dụng cụ y tế và quần áo, đồ vải đã được tiệt khuẩn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

    Giám sát phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế trong toàn bệnh viện.

    Phối hợp với phòng Hành chính quản trị kiểm tra nước sinh hoạt, nước thải bệnh viện. Phối hợp với khoa Xét nghiệm cấy kiểm tra vô trùng phòng mổ và các khoa, phòng.

    Phối hợp với khoa Dược, khoa Xét nghiệm và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

    Nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

Giấy khen của bệnh viện về tập thể có thành tích suất sắc năm 2018.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Phấn đấu xây dựng cải tạo nhà hấp sấy thành một trung tâm khử khuẩn - tiệt khuẩn tập trung đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định, đáp ứng được nhu cầu của toàn bệnh viện.

    Cải tạo xây dựng thành một trung tâm cung ứng đồ vải tập trung và đạt chuẩn đáp ứng được nhu cầu của toàn bệnh viện.

    Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cho mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, nhân viên y tế, học sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong toàn bệnh viện.

    Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

    Tăng cường công tác truyền thông, tổ chức các buổi nói chuyện theo chuyên đề nhằm thay đổi hành vi, thực hành chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhân viên bệnh viện về an toàn người bệnh liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa.