BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Khoa Dược

KHOA DƯỢC

PHARMACY DEPARTMENT

 

Địa chỉ: Tầng 2 Nhà D - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Điện thoại: 0243.826.5332

 

    Cùng với sự ra đời của bệnh viện, khoa Dược đã có mặt để cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao.

    Trước năm 1989, khoa Dược là bộ phận pha huyết thanh lớn. Ngoài ra, còn tự pha chế nhiều loại thuốc khi đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn thuốc phục vụ bệnh nhân.

    Từ năm 2011 đến nay, khoa Dược là nơi quản lý cung ứng sử dụng thuốc, hoạt động theo đúng quy định của Bộ Y tế (theo Thông tư số 22/2011/TT-BYT).

 

  1. Ban lãnh đạo tiền nhiệm

Bà Hồng Ngọc

Trưởng khoa từ 1978 – 1980

Ông Tô Đăng Sơn

Trưởng khoa từ 1980 – 1981

Bà Nguyễn Thị Hà Thanh

Trưởng khoa từ 1981- 1985

Bà Nguyễn Thu Hồng

Trưởng khoa từ 1985 – 1992

Phó trưởng khoa từ 1981 – 1985

Bà Nguyễn Thị Thơ

Trưởng khoa từ 1992 – 2002

Bà Nguyễn Thị Rạng

Trưởng khoa từ 2002 – 2005

Phó trưởng khoa từ 1992 – 2002

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa

Trưởng khoa từ 2005 – 2013

Ông Hoàng Trọng Thu

Trưởng khoa từ 2013 – 2016

Phó trưởng khoa từ 2005 – 2013

Bà Nguyễn Thị Nga

Phó trưởng khoa từ 1985 – 1992

Bà Trần Bích Thành

Phó trưởng khoa từ 2002 – 2005

Bà Nguyễn Thị Bảo

Phó trưởng khoa từ 2006 – 2009

Bà Đinh Thị Thế

Phó trưởng khoa từ 2010  - 2016

  1. Ban lãnh đạo đương nhiệm

Ths.Ds. Phạm Thị Phương Nga

Trưởng khoa

(Tháng 12/2016 – nay)

 

 

Ảnh tập thể cán bộ Khoa Dược

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong bệnh viện.

    Lập kế hoạch cung ứng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm, bông băng gạc nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa) của bệnh viện.  Quản lý đấu thầu mua thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao cho toàn bệnh viện theo quy định.

    Quản lý, theo dõi việc xuất nhập, cấp phát thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu trong bệnh viện.

    Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị

    Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành bảo quản thuốc tốt”.

Tổ chức pha chế thuốc dùng ngoài, hóa chất sát khuẩn sử dụng trong bệnh viện.

Thực hiện công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác Dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến các tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về Dược tại các khoa phòng trong bệnh viện.

Đào tạo và nghiên cứu khoa học, là cơ sở thực hành cho hoạt động đào tạo y dược.

Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong bệnh viện.

Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu

Tham gia theo dõi quản lý kinh tế y tế liên quan đến thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao tại bệnh viện.

Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện.

 

 THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

    Hiện nay, với vai trò là một khoa Dược trong bệnh viện hạng II, tập thể khoa Dược luôn là một tập thể đoàn kết mạnh vững mạnh, phấn đấu hết sức mình, vượt khó, chủ động sáng tạo khắc phục những khó khăn, tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Khoa Dược đã đạt được các thành tích sau:

    Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban lãnh đạo bệnh viện giao cho: Đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc theo nhu cầu của bệnh viện; Đóng góp tích cực cho hoạt động Hội đồng Thuốc và điều trị của bệnh viện; Làm tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trong việc mua sắm thuốc; Thực hiện tốt công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong bệnh viện; Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng; Góp phần quan trọng vào việc hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong bệnh viện.

    Tích cực tham gia mọi hoạt động, phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên bệnh viện, ngành y tế phát động.

    Tự sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng của khoa Dược để đảm bảo thực hiện “Thực hành bảo quản thuốc tốt”.

    Thực hiện thành công Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018 “Giám sát sai sót trong sử dụng thuốc”. Năm 2018, khoa Dược đạt 25/30 điểm chấm điểm chất lượng bệnh viện, trong đó có 01 tiêu chí đạt điểm tối đa (5 điểm) góp phần tăng điểm chấm điểm chất lượng bệnh viện năm 2018.

    Khoa Dược cũng luôn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Trong các năm 2012, 2016 đã bảo vệ thành công 02 đề tài đó là “Tình hình bệnh tật, sử dụng thuốc và chi phí thuốc của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba”; và “Phân tích Danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba năm 2016”. Đồng thời ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác quản lý sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và kinh tế.

    Tập thể nhiều năm liền liên tục có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khoa cũng có nhiều cá nhân đạt các danh hiệu thi đua và Bằng khen của bệnh viện trao tặng.

    Tập thể Khoa Dược luôn là là một tập thể đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, chấp hành đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mọi nội quy, quy định của bệnh viện.

    Các danh hiệu và hình thức khen thưởng của tập thể khoa Dược:

    Năm 2018: Quyết định số 177/VNCB-TCCB ngày 14/12/2018 của Giám đốc bệnh viện “Thưởng các tập thể đã có nhiều đóng góp vào kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018”.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

    Tiếp tục phát triển công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng.

    Biên soạn tổng kết các nhóm thuốc cơ bản dùng trong ngoại khoa để phổ biến nội bộ.

    Phát triển công tác hợp tác đào tạo về y tế với các cơ sở trong và ngoài nước và công tác đào tạo lại tại khoa.

    Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa.