BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Phòng Tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT     

 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Điện thoại: 0243.826.2167

 

    Quá trình 50 năm xây dựng và phát triển liên tục của phòng, các thế hệ cán bộ công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu, hết sức cố gắng trong mọi lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thành tích đáng kể vào sự nghiệp phát triển của bệnh viện.

    Đến nay, phòng Tài chính kế toán có tổng số 10 cán bộ công nhân viên, trong đó bao gồm 06 viên chức và 04 lao động hợp đồng. Do đặc thù công việc nên cán bộ phòng Tài chính kế toán làm việc tại 5 vị trí:  

  • Văn phòng
  • Phòng thủ quỹ và thu tiền điều trị nội trú.
  • Phòng thu tiền khám bệnh khu A
  • Phòng thu tiền khám bệnh khu B
  • Phòng thu tiền khám bệnh Bảo hiểm y tế

 

  1. Ban lãnh đạo tiền nhiệm

Bà Vũ Mai Phượng

Trưởng phòng từ 1969-1975

Bà Chu Minh Phương

Trưởng phòng từ 1976-2000

Bà Vũ Thị Bích Hải

Phó trưởng phòng từ 1997 – 2001

Bà Trần Phương Thanh

Phó trưởng phòng từ 2012 –2014

  1. Ban lãnh đạo đương nhiệm

CN. Vũ Thị Bích Hải

Trưởng phòng

(Tháng 8/2001 – nay)

CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Trưởng phòng

(Tháng 6/2016 – nay)


Ảnh tập thể cán bộ Phòng Tài chính kế toán

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

    Lập dự toán, kế hoạch thu, chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

    Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu các nguồn theo quy định.

    Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình thanh toán cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

    Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, thuế chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dấn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

    Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

    Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, số sách kế toán theo đúng quy định.

    Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

 

THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội cho Tập thể lao động giỏi cấp ngành năm 1998

Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội cho Tập thể người tốt việc tốt năm 2001

Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho Tập thể lao động xuất sắc năm 2001

Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội cho tập thể Xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” từ năm 2000 – 2003

Giấy khen của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba cho phòng Tài chính Kế toán đã có thành tích nổi bật trong công tác năm 2017.

Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội cho Tập thể lao động tiên tiến năm 2018

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Luôn phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công;

    Tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

    Đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau phấn đấu trở thành một tập thể xuất sắc toàn diện;

    Tiếp tục đảm bảo tỷ lệ trích lập các quỹ ổn định thu nhập, khen thưởng, phúc lợi và phát triển hoạt động sự nghiệp;

    Tiếp tục phát triển và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, thanh toán viện phí và dịch vụ y tế, lập báo cáo tài chính, bảng thanh toán tiền phụ cấp, phẫu thuật thủ thuật;

    Tham mưu cho Ban Giám đốc về định hướng phát triển kinh tế y tế tại bệnh viện;

    Cân đối hợp lý cơ cấu chi cho con người, cơ sở vật chất, nghiệp vụ chuyên môn và chi khác.