BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Tổng số ca mắc từ ngày 29/4 đến nay: 948

Danh sách bệnh nhân từ 05/7 đến nay: 689

 

Ngày

Tổng số bệnh nhân

Phân bố

 

689

 

29/7/2021

 

 

Sáng

13

Hai Bà Trưng (05), Hoàng Mai (02), Cầu Giấy (02), Thanh Trì (02), Thanh Xuân (01), Thường Tín (01)

Trưa

 

 

Tối

 

 

28/7/2021

 

 

Sáng

18

Đống Đa (05), Hoàng Mai (03), Long Biên (03), Hai Bà Trưng (02), Hoàn Kiếm (01), Đông Anh (01), Cầu Giấy (01), Ba Đình (01), Hà Đông (01)

Trưa

35

Hoàn Kiếm (08), Thanh Trì (06), Hai Bà Trưng (05), Đống Đa (04), Hoài Đức (03), Hoàng Mai (02), Bắc Từ Liêm (02), Sóc Sơn (01), Hà Đông (01), Đông Anh (01), Sơn Tây (01), Đan Phượng (01)

Tối

12

Thanh Xuân (05), Gia Lâm (02), Nam Từ Liêm (01), Đông Anh (01), Cầu Giấy (01), Hoàn Kiếm (01)

27/7/2021

 

 

Sáng

19

Ba Vì (02), Bắc Từ Liêm (01), Đống Đa (03), Đông Anh (02), Hà Đông (02), Hai Bà Trưng (01), Hoàn Kiếm (01), Nam Từ Liêm (01), Tây Hồ (01), Thạch Thất (01), Thanh Trì  (01), Thanh Xuân (01), Thường Tín (02)

Trưa

36

Hoàng Mai (14), Thanh Trì (07), Bắc Từ Liêm (04), Hai Bà Trưng (04), Nam Từ liêm (02), Đống Đa (01), Đan Phượng (01), Ba Vì (01), Cầu Giấy (01), Tây Hồ (01)

Tối

21

Hai Bà Trưng (06), Hoàng Mai (04), Thanh Xuân (02), Đông Anh (02), Hoài Đức (02), Thạch Thất (01), Chương Mỹ (01), Bắc Từ Liêm (01), Gia Lâm (01), Nam Từ Liêm (01)

26/7/2021

 

 

Sáng

21

Hai Bà Trưng (09), Hoàng Mai (03), Đống Đa (02), Hoài Đức (01), Hoàn Kiếm (01), Cầu Giấy (01). Thường Tín (01), Ba Đình (01), Nam Từ Liêm (01), Thanh Xuân (01)

Trưa

24

Bắc Từ Liêm (01), Đan Phượng (02), Đông Anh (01), Đống Đa (02), Gia Lâm (01), Hà Đông (01), Hai Bà Trưng (01), Hoài Đức (01), Hoàn Kiếm (01), Hoàng Mai (05), Long Biên (02), Phú Xuyên (03), Quốc Oai (01), Ứng Hòa (02)

Tối

19

Bắc Từ Liêm (03), Đống Đa (01), Hai Bà Trưng (06), Hoài Đức (01), Hoàn Kiếm (02), Hoàng Mai (01), Quốc Oai (01), Thanh Xuân (01), Chương Mỹ (03)

25/7/2021

 

 

Sáng

10

Đông Anh (03), Hoàng Mai (02), Thạch Thất (01), Nam Từ Liêm (01), Chương Mỹ (01), Hà Đông (01), Sóc Sơn (01)

Trưa

24

Sơn Tây (07), Hai Bà Trưng (05), Hoàng Mai (05), Hoài Đức (03), Tây Hồ (01), Đông Anh (01), Thạch Thất (01), Quốc Oai (01)

Tối

7

Hai Bà Trưng (03), Ba Đình (01), Hoài Đức (01), Thạch Thất (01), Tây Hồ (01)

24/7/2021

 

 

Sáng

9

Bắc Từ Liêm (01), Nam Từ Liêm (01), Hai  Bà Trưng (02), Hoàn Kiếm (01), Thanh Xuân (02), Thường Tín (01), Ba Đình (01)

Trưa

10

Hoài Đức (03), Hai Bà Trưng (02), Bắc Từ Liêm (01), Đông Anh (01), Đống Đa (01),  Hoàng Mai (01), Nam Từ Liêm (01)

Tối

4

Hoài Đức (02), Bắc Từ Liêm (02)

23/7/2021

 

 

Sáng

21

Hoàn Kiếm (01), Hoàng Mai (01), Hai Bà Trưng (04), Quốc Oai (01), Bắc Từ Liêm (01); Thanh Xuân  (02); Đống Đa  (03), Ứng Hòa (01), Hoài Đức (01); Cầu Giấy (01), Thạch Thất (05)

Trưa

17

Thạch Thất (03), Đống Đa (02), Thanh Xuân (03); Hoài Đức (01); Hai Bà Trưng (01), Hoàng Mai (01), Ứng Hòa (01), Bắc Từ Liêm (02), Thanh Trì (01), Nam Từ Liêm (01), Sóc Sơn (01)

Tối

10

Hoàng Mai (01), Hai Bà Trưng (01), Đống Đa (01), Thanh Xuân  (02), Thạch Thất (01), Hoàn Kiếm (01), Mỹ Đức (01), Cầu Giấy (01), Mê Linh (01)

22/7/2021

 

 

Sáng

17

Quốc Oai (03), Tây Hồ (03), Thanh Trì (03), Thạch Thất (02), Đông Anh (02), Hà Đông (01), Đống Đa (01), Hai Bà Trưng (01), Hoàng Mai (01)

Trưa

34

Thạch Thất (11), Hoàng Mai (08), Tây Hồ (04), Hoài Đức (04), Hoàn Kiếm (03), Quốc Oai (02), Hai Bà Trưng (01), Đống Đa (01)

Tối

13

Cầu Giấy (03), Đống Đa (02), Hà Đông (02), Tây Hồ (01), Long Biên (01), Thanh Trì (01), Hoàng Mai (01), Bắc Từ Liêm (01), Hai Bà Trưng (01)

21/7/2021

 

 

Sáng

26

Đông Anh (03), Hoàng Mai (03), Hai Bà Trưng (03), Thanh Xuân (01), Đống Đa (05), Thường Tín (02), Hà Đông (02), Quốc Oai (03), Hoài Đức (03), Ba Đình (01)

Trưa

14

Quốc Oai (04), Hai Bà Trưng (04), Hoàng Mai (02), Mỹ Đức (01), Đông Anh (01), Bắc Từ Liêm (01), Hoài Đức (01)

Tối

6

Hoàng Mai (06)

20/7/2021

 

 

Sáng

19

Hai Bà Trưng (07), Đống Đa (04), Thanh Xuân (02), Hoài Đức (02), Hà Đông (02), Hoàng Mai (01), Nam Từ Liêm (01)

Trưa

21

Đống Đa (03), Hai Bà Trưng (04), Hoàn Kiếm (02), Long Biên (01), Hoài Đức (02), Nam Từ Liêm (01), Hoàng Mai (01), Phú Xuyên (01), Hoài Đức (01), Thanh Trì (01), Mỹ Đức (04)

Tối

1

Hoàng Mai (01)

19/7/2021

 

 

Sáng

16

Đông Anh (06), Hoàng Mai (05), Ba Đình (01), Hà Đông (01), Long Biên (02), Đống Đa (01)

Trưa

17

Hai Bà Trưng (07), Hoàn Kiếm (04), Cầu Giấy (02), Bắc Từ Liêm (01), Nam Từ Liêm (02), Mỹ Đức (01)

Tối

8

Hoàn Kiếm (03), Hai Bà Trưng (01), Thanh Trì (01), Hoàng Mai (01), Thường Tín (01), Sóc Sơn (01)

18/7/2021

 

 

Sáng

18

Thanh Xuân (03), Sóc Sơn (01), Đống Đa (06), Hai Bà Trưng (05), Long Biên (01), Bắc Từ Liêm (01), Ứng Hòa (01)

Trưa

19

Đông Anh (01), Hoàng Mai (03), Đống Đa (02), Hai Bà Trưng (09), Long Biên (01), Hoàn Kiếm (03)

Tối

7

Hoàng Mai (06), Hoài Đức (01)

17/7/2021

 

 

Sáng

14

Hoàng Mai (07), Đông Anh (03), Đống Đa (02), Hà Đông (01), Nam Từ Liêm (01)

Trưa

4

Hoàng Mai (03), Đống Đa (01)

Tối

2

Hai Bà Trưng (02)

16/7/2021

 

 

Sáng

6

Đông Anh (01), Hoàng Mai (01), Mê Linh (01), Thanh Trì (01), Hà Đông (01), Cầu Giấy (01)

15/7/2021

 

 

Sáng

7

Đông Anh (05), Thanh Xuân (01), Mê Linh (01)

Tối

3

Quốc Oai (03)

14/7/2021

 

 

Sáng

6

Đông Anh (02), Mỹ Đức (01), Quốc Oai (02), Bắc Từ Liêm (01)

Trưa

4

Đông Anh (04)

Tối

4

Đông Anh (02), Hoàng Mai (02)

13/7/2021

 

 

Sáng

6

Thanh Xuân (01), Quốc Oai (01), Bắc Từ Liêm (01), Đông Anh (03)

Trưa

2

Đông Anh (02)

Tối

2

Ứng Hòa (02)

12/7/2021

 

 

Sáng

10

Đông Anh (02), Ứng Hòa (02), Nam Từ Liêm (01), Quốc Oai (04), Hoàng Mai (01)

Trưa

3

Đông Anh (02), Mê Linh (01)

Chiều

3

Đông Anh (02), Quốc Oai (01)

11/7/2021

 

 

Sáng

1

Đông Anh (01)

Trưa

2

Ứng Hòa (01), Hoàng Mai (01)

Tối

11

Hai Bà Trưng (05), Quốc Oai (04), Đông Anh (02)

10/7/2021

 

 

Sáng

4

Đông Anh (04)

Tối

5

Đông Anh (05)

9/7/2021

 

 

Sáng

5

Đông Anh (02), Thanh Xuân (02), Bắc Từ Liêm (01)

Tối

1

Mỹ Đức (01)

8/7/2021

 

 

Sáng

1

Đông Anh (01)

7/7/2021

 

 

Sáng

2

Đông Anh (01), Mỹ Đức (01)

Trưa

2

Mê Linh (01), Đông Anh (01)

Tối

1

Đông Anh (01)

6/7/2021

 

 

Sáng

9

Mỹ Đức (05), Đông Anh (03), Hoàng Mai (01)

Tối

2

Đống Đa (01), Mỹ Đức (01)

5/7/2021

1

Đông Anh (01)

Nguồn: https://soyte.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-noi-bat/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/cap-nhat-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-tai-thanh-pho-ha-noi