BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Hà Nội ban hành phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị bệnh nhân Covid-19

Ngày 8/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Phương án số 182/PA-UBND đáp ứng 8.000 giường điều trị người bệnh Covid-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 người bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

 

Mục đích của phương án nhằm bố trí các bệnh viện bảo đảm đủ điều kiện để sẵn sàng thu dung, điều trị cho 8.000 người bệnh mắc Covid-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch, phù hợp với tình hình dịch bệnh; đồng thời sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện phương án đáp ứng 8.000 giường bệnh điều trị người bệnh mắc Covid-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 ca mắc trên địa bàn thành phố, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong triển khai phương án. Đồng thời phương án cũng bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho các lực lượng tham gia phục vụ; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao..., lương thực, thực phẩm và các điều kiện phục vụ để chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Phương án thực hiện theo 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn đáp ứng 2.000 giường bệnh điều trị người bệnh Covid-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch (tình huống 10.000 ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố).

Giai đoạn đáp ứng 4.000 giường bệnh điều trị người mắc Covid-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch (tình huống 20.000 ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố). Giai đoạn đáp ứng 8.000 giường bệnh điều trị người Covid-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch (tình huống 40.000 ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố).

Nguyên tắc phân luồng người bệnh theo mức độ bệnh căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14-7-2021 về việc hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị Covid-19. Theo đó, 80% bệnh nhân không có triệu chứng; khoảng 20% bệnh nhân mức độ vừa, nặng và nguy kịch; 5% bệnh nhân cần điều trị hồi sức tích cực.

Với trường hợp 40.000 người bệnh mắc Covid-19 sẽ có 8.000 người bệnh có triệu chứng mức độ vừa và nặng (6.000 mức độ vừa, 2.000 mức độ nặng và nguy kịch).

Trên cơ sở phân loại người bệnh theo mức độ bệnh sẽ phân chia các cơ sở thu dung, điều trị như sau: Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân vừa; cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch cần điều trị hồi sức tích cực; cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không có triệu chứng và nhẹ (có các phương án riêng).

Việc điều phối bệnh nhân Covid-19 đến các cơ sở thu dung, điều trị trong từng thời điểm căn cứ vào diễn biến lâm sàng của người bệnh tại các cơ sở được phân công thu dung, điều trị.

Phương án cũng phân công rõ công tác điều trị người bệnh Covid-19 có mức độ nặng, nguy kịch tại các bệnh viện của thành phố và đề xuất các bệnh viện trung ương, bộ, ngành hỗ trợ. Phân luồng người bệnh thường quy tại các bệnh viện đã được giao nhiệm vụ tiếp nhận người bệnh Covid-19 đến khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế lân cận.

 

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội