BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện hữu nghị việt nam cu ba năm 2022