BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện hữu nghị việt nam cu ba năm 2022