BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Văn bản 11592/TB-SYT Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu trên phiếu dự tuyển viên chức năm 2019 bổ sung làm rõ thông tin đã khai trên phiếu dự tuyển theo nội dung như thông báo . Đề nghị Thí sinh liên hệ với phòng TCCB đơn vị tuyển dụng để được hướng dẫn làm đơn chỉnh sửa trong thời hạn thông báo

Chi tiết xin tải dưới link tại đây

http://www.vietnamcuba.vn/upload/files/cvdi-11592-2020-1_signed-soyt-%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf