BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Chào mừng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023

Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bảo hiểm y tế do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn... thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

 

Những lợi ích to lớn khi tham gia bảo hiểm y tế: 

- Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia (với các đối tượng thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; tham gia theo hộ gia đình; người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên;…). 

- Được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc: Được lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh gần địa chỉ nơi đang sinh sống để đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và có thể thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. Khi khám, chữa bệnh đúng quy định được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 80-100% chi phí khám, chữa bệnh tùy từng đối tượng. 

- Giúp người tham gia bảo hiểm y tế giảm gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính điều trị kéo dài hay những bệnh cần phẫu thuật... Góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần ''lá lành đùm lá rách" giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. 

- THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG!