BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh BV- Hữu Nghị Việt Nam Cu-Ba Nhiệm Kỳ 2017 - 2019

 

Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh BV- Hữu Nghị Việt Nam Cu-Ba Nhiệm Kỳ 2017 - 2019

Vào ngày 31-3-2017 tại hội trường A của BV Hữu nghị Việt Nam Cu-Ba đã diễn ra buổi Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2017-2019 trong không khí vui vẻ và sôi nổi. Sau đây là hình ảnh của đại hội: