BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Đoàn cán bộ trường Hà Nội - Ams đến chúc mừng cán bộ nhân viên bệnh viện Việt Nam Cu Ba nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đoàn cán bộ trường Hà Nội - Ams đến chúc mừng cán bộ nhân viên bệnh viện Việt Nam Cu Ba nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng, tập thể các thầy giáo, cô giáo và học sinh trường Hà Nội - Ams tăng quà cho quỹ nhân đạo " Vì nụ cười trẻ thơ " của Bệnh viện Việt Nam Cu Ba. Cảm ơn những tấm lòng nhân hậu của các thầy cô giáo và các em học sinh trường Hà Nội -  Amsterdam

Nhớ công ơn của các chiến sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, tập thể giáo viên và học sinh trường Hà Nội - Amsterdam tặng quà cho những bệnh nhân là người có công với cách mạng đang điều trị tại khoa Nội bệnh viện Việt Nam Cu Ba.

Những trái tim nhân hậu của các Thầy cô giáo, học sinh trường Hà Nội - Amsterdam cùng chia sẻ với tập thể Thầy thuốc bệnh viện