BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức năm 2019, đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên Website của Sở Y tế Hà Nội và của đơn vị dự tuyển